Όροι Πακέτου Σταθμεύσεων

Ελληνικά

Κάθε πακέτο σταθμεύσεων, υπόκειται στους παρακάτω όρους τους οποίους αποδέχεστε αυτόματα με την αγορά:

  • Το πακέτο είναι ονομαστικό και δε μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στα οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκεί να ταξιδεύει το άτομο στο οποίο θα γίνει η αγορά του πακέτου.
  • Αφορά στάθμευση σε ανοιχτό χώρο.
  • Δεν περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες (Πλύσιμο / Valet κλπ).
  • Μπορεί να ακυρωθεί έως και 14 ημέρες μετά την αγορά, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Εκτός από τους ειδικούς όρους του πακέτου σταθμεύσεων με την αγορά αποδέχεστε και τους γενικούς όρους χρήσης του ParkAround.

English

Each parking pass holds the restrictions below and it’s purchase implies their acceptance:

  • It is valid only for the person to whom is registered at and it cannot be transferred to another person.
  • There is no limit in vehicles that can be used with, as long as the person registered on the parking pass is traveling.
  • It includes only outdoor parking space.
  • The purchase price is for parking only and doesn’t include any additional service services (Wash / Valet Service etc.).
  • The parking pass can be cancelled only up to 14 days after the purchase, provided that it hasn’t been used.

By purchasing a parking pass besides accepting these terms you also accept ParkAround’s general terms and conditions.