Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού #Your_Summer_Parking

στις

🏝️ Καλοκαιρινός Διαγωνισμός #Your_Summer_Parking 🅿️ ✈️

Το ParkAround γιορτάζει το καλοκαίρι & σου κάνει δώρο το parking των διακοπών σου!

Διεκδίκησε:

🅿️ 2 Πενθήμερες Σταθμεύσεις σε ένα από τα parking του Αεροδρομίου στο Ελ. Βενιζέλος για να πας ως εκεί άνετα, αφήνοντας το αυτοκίνητό σου σε καλά χέρια όσο θα λείπεις!

🔹 Για να πάρεις μέρος στον καλοκαιρινό διαγωνισμό, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

➡️ Follow ParkAround ή (και) parkaround_official

➡️ Σχολίασε: (α) κάνοντας tag 1 φίλο που θα πάρεις μαζί στις διακοπές και (β) απαντώντας στην ερώτηση «Πες μας πού πας, χωρίς να μας πεις πού πας» της σχετικής ανάρτησης του Διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram του ParkAround.

 🔹 Πώς θα κερδίσεις περισσότερες συμμετοχές;

Tip: Κάνε τα παραπάνω και στο Facebook και στο Instagram και εξασφάλισε ακόμη μία (1) συμμετοχή

*Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως 30/09/22, ανεξάρτητα από τις ημ/νίες στάθμευσης.

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Η εταιρεία “ParkAround B.V.”, εφεξής η “Διοργανώτρια” διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “Your Summer Parking”, εφεξής “Διαγωνισμός”.

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β’) βαθμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω των σελίδων της Διοργανώτριας στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/) και Instagram (https://www.instagram.com/parkaround_official/) κατά τη χρονική περίοδο από 18/07/2022 έως 02/08/2022, με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν το δώρο που αναφέρεται στη συνέχεια.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στη σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού σε Facebook και Instagram της Διοργανώτριας: 1. να κάνουν Follow το ParkAround ή (και) το parkaround_official και 2. να κάνουν σε σχόλιο (α) tag 1 φίλο που θα πάρουν μαζί τους στις διακοπές και (β) να απαντήσουν στην ερώτηση «Πες μας πού πας, χωρίς να μας πεις πού πας». Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν αυτόματα μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Επιπλέον, αν κάποιος κάνει τις παραπάνω (1 & 2) ενέργειες και στα 2 κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας -Facebook και Instagram-, λαμβάνει ακόμη μία (1) συμμετοχή.

2 νικητές -ένας από το Facebook και ένας από το Instagram- θα κερδίσουν από μία (1) πενθήμερη στάθμευση, μέγιστης αξίας 30€, για parking αεροδρομίου Αθηνών στο Ελ. Βενιζέλος, που μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022. Για στάθμευση μεγαλύτερης διάρκειας, οι νικητές θα χρειαστεί να καλύψουν τη διαφορά. Οι σταθμεύσεις ισχύουν αποκλειστικά για parking με δυνατότητα Online Πληρωμής. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται οι χώροι στάθμευσης στο επίσημο parking αεροδρομίου Αθηνών (Μακράς Διάρκειας, Μικρής Διάρκειας 1 & 2, Economy, Valet).

Το δώρο δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Η ανάδειξη των 2 τυχερών που θα κερδίσουν θα γίνει την 02/08/2022 με δύο κληρώσεις που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η Διοργανώτρια και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Θα αναδειχθούν ένας νικητής για το Facebook και ένας για το Instagram.

Οι νικητές θα ενημερωθούν την ίδια μέρα με προσωπικό μήνυμα από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/) και το Instagram (https://www.instagram.com/parkaround_official/) αντίστοιχα.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, περιλαμβανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή του νικητή, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστιθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια, τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για τον σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.

Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσουν. Οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτούς.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.parkaround.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολούθησαν τις σωστές πρακτικές ή έγραψαν μη σχετιζόμενα με τον Διαγωνισμό ή υβριστικά μηνύματα. Οι λανθασμένες αναρτήσεις δεν αποτελούν έγκυρες συμμετοχές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@parkaround.com ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας http://www.facebook.com/parkaround/.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://blog.parkaround.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s